| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

16/11/2012, Thứ sáu

Ghi hologram trong tinh thể LiNbO3 và Phổ hấp thụ phân giải thời gian tia X của ion I-Ốt trong dung dịch muối
  Người trình bày: TS. Phạm Văn Thái (Trung tâm Điện tử Lượng tử)

  Thời gian: 9h00
Nghiên cứu cấu trúc nguyên tử của hạt nano bạc trong kính silicate bằng phương pháp quang phổ thực nghiệm Rơn-ghen
  Người trình bày: ThS. Phạm Văn Dương (Trung tâm Điện tử Lượng tử)

  Thời gian: 9h00
Kỹ thuật LIDAR + Ảnh vệ tinh MODIS trong nghiên cứu vật lý khí quyển và môi trường
  Người trình bày: PGS. TS. Đinh Văn Trung và TS. Nguyễn Hùng Sơn (Trung tâm Vật lý Kỹ thuật/Trạm thu ảnh vệ tinh)

  Thời gian: 9h00
Địa điểm: Phòng họp seminar 63, nhà 2H, Viện Vật lý, 18 Hoàng Quốc Việt
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn