| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

12/12/2012, Thứ tư

Studying optical micro-resonators coupling for future insertion in an optoelectronic oscillator
    Người trình bày: TS.Lương Vũ Hải Nam
    (Trung tâm Điện Tử Lượng tử)
    Thời gian: 10h30
Địa điểm: phòng 63 - nhà 2H-Trung tâm Điện Tử Lượng tử
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn