| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

20/12/2012, Thứ năm

Quantum Phase Operator Revisited
  Người trình bày: Prof. Chia-Chu CHEN
  (Department of physics, National Cheng Kung university, Tainan, Taiwan)
  Thời gian: 15h00
Global Constraints on the simplest Darkon Model - a Bayesan Analysis
  Người trình bày: Prof. Tzu-Chiang YUAN
  (Institute of physics, Academia Sinica, Taipei, Taiwan)
  Thời gian: 15h00
A non-zero thetha_{13} for neutrino oscillation and theoretical models
  Người trình bày: Prof. Xiao-Gang HE
  (Department of physics, National Taiwan University, Taipei, Taiwan)
  Thời gian: 15h00
Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn