| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

29/5/2014, Thứ năm

Optical Control and Manupulation of Polariton Fluid : From a Resonant Tunneling Diode to a Sonic Black-Hole
    Người trình bày: TS. Nguyễn Hải Sơn
    (Phòng thí nghiệm Quang tử và cấu trúc nano, Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (LPN – CNRS))
    Thời gian: 9h30
Địa điểm: Phòng 63 tầng 6 nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
 
 

Tháng: | 02 || 03 || 04 || 05 || 07 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn