| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

18/7/2014, Thứ sáu

 • Phát triển hệ hiển vi huỳnh quang phân giải thời gian có khả năng phát hiện đại phân tử phức hợp của gd/tb ứng dụng cho hiện ảnh huỳnh quang của atherothrombosis
 • Định lượng số photon quang điện trung bình của một pixel trong camera EMCCD
  Người trình bày: TS. Nguyễn Trọng Nghĩa
  (Trung tâm điện tử học lượng tử)
  Thời gian: 14h00
Địa điểm: Phòng 63, Nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 
 

Tháng: | 02 || 03 || 04 || 05 || 07 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 • (18/7/2014)
  • 1. Phát triển hệ hiển vi huỳnh quang phân giải thời gian có khả năng phát hiện đại phân tử phức hợp của gd/tb ứng dụng cho hiện ảnh huỳnh quang của atherothrombosis
   2. Định lượng số photon quang điện trung bình của một pixel trong camera EMCCD
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn