| Trang chủ Viện VVL | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

21/5/2014, Thứ tư

Dự án xây dựng máy gia tốc lớn tại việt nam
    Người trình bày: GS. Đào Tiến Khoa
    (Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân)
    Thời gian: 10h00
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Trung tâm Vật lý hạt nhân, A25, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
 
 

Tháng: | 02 || 03 || 04 || 05 || 07 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn