| Home | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Tiếng việt |

16/12/2014, Tuesday

Controlled Remote State Preparation
    Speaker: ThS. Cao Thi Bich
    (Trung tâm Vật lý lý thuyết)
    Time: 9h30
Place: Meeting room tang 1, Institute of Physics va dien tu
 
 

Month: | 02 || 03 || 04 || 05 || 07 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn