| Trang chủ Viện VVL | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

29/2/2016, Thứ hai

Controlling and Probing non-Abelian Emergent Gauge Potentials in Spinor Bose-Fermi Mixtures
    Người trình bày: TS. Nguyễn Thanh Phúc
    (RIKEN CEMS, University of Tokyo)
    Thời gian: 10h00
Địa điểm: Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 06 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

  • Controlling and Probing non-Abelian Emergent Gauge Potentials in Spinor Bose-Fermi Mixtures (29/2/2016)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn