| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

21/6/2016, Thứ ba

Lý thuyết tương đối phổ quát, mọi tương tác và trường Higgs là thành phần của hấp dẫn
    Người trình bày: PGS.TS. Nguyễn Ái Việt
    (Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội)
    Thời gian: 9h30
Địa điểm: Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 06 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

  • Lý thuyết tương đối phổ quát, mọi tương tác và trường Higgs là thành phần của hấp dẫn (21/6/2016)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn