| Trang chủ Viện VVL | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

11/10/2016, Thứ ba

Beta decay studies in 78Ni region at ALTO
    Người trình bày: Prof. David Verney
    (Viện Vật lý hạt nhân Orsay, Pháp)
    Thời gian: 9h30
Địa điểm: Phòng họp (tầng 2), Trung tâm Vật lý Hạt nhân, Nhà A25, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà nội
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 06 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn