| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

29/11/2016, Thứ ba

Hawking fluxes and Anomalies in Rotating Regular Black Holes with a Time-Delay
    Người trình bày: Dr. Shingo Takeuchi
    (Institute for Fundamental Study (IF), Naresuan University, Phisanulok, Thailand)
    Thời gian: 10h00
Địa điểm: Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn.
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 06 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

  • Hawking fluxes and Anomalies in Rotating Regular Black Holes with a Time-Delay (29/11/2016)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn