| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

23/1/2017, Thứ hai

Perspectives in the study of nuclear level density and gamma strength function in Vietnam
    Người trình bày: PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng
    (Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam)
    Thời gian: 10h00
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A25, 18 Hoàng Quốc Việt
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 04 || 08 || 09 || 11 || 12 |

  • Perspectives in the study of nuclear level density and gamma strength function in Vietnam (23/1/2017)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn