| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

11/8/2017, Thứ sáu

Reflection symmetric second-order topological insulators and superconductors
  Người trình bày: Dr. Luka Trifunovic
  (Freie Universitaet, Berlin)
  Thời gian: 9h30
The Interacting Mesoscopic Capacitor: from the quantum RC-circuit to out-of-equilibrium charge emission
  Người trình bày: Dr. Michele Filippone
  (Université de Genève)
  Thời gian: 10h30
Địa điểm: Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 04 || 08 || 09 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn