| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

14/9/2017, Thứ năm

Equation of state of the beta-stable nuclear matter in neutron stars and proto-neutron stars
    Người trình bày: Ngô Hải Tân
    (Trung tâm Vật lý hạt nhân)
    Thời gian: 10h00
Địa điểm: Nhà A25, 18 Hoàng Quốc Việt
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 04 || 08 || 09 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn