| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

22/7/2019, Thứ hai

Fermion mass generation mechanisms in models with extended symmetries
    Người trình bày: Dr. Antonio Enrique Cárcamo Hernández
    (Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Valparaiso, Chile)
    Thời gian: 10h00
Địa điểm: Phòng 62, tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt.
 
 

Tháng: | 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 11 || 12 |

  • Fermion mass generation mechanisms in models with extended symmetries (22/7/2019)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn