| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

23/5/2019, Thứ năm

Một số sản phẩm và kết quả hướng nghiên cứu quang điện tử và định hướng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mắt máy (machine vision) vào robot và các hệ thống công nghiệp, an ninh, quốc phòng.
    Người trình bày: TS. Ngô Mạnh Tiến
    (Trung tâm Vật lý kỹ thuật)
    Thời gian: 9h30
Địa điểm: Phòng 62, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
 
 

Tháng: | 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn