| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

6/6/2019, Thứ năm

Một số kết quả trong nghiên cứu vật liệu biến hóa Metamaterials tại Việt Nam
    Người trình bày: PGS. TS. Vũ Đình Lãm
    (Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN)
    Thời gian: 9h30
Địa điểm: Phòng 62, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
 
 

Tháng: | 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn