| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

7/1/2020, Thứ ba

Kỹ thuật định vị đơn điểm và một số ứng dụng.
  Người trình bày: TS. Nguyễn Trọng Nghĩa
  (Trung tâm Điện tử lượng tử.)
  Thời gian: 14h00
Optical microscopy application in systems biology, Opportunities & Challenges.
  Người trình bày: TS. Vũ Dương
  (Trung tâm Điện tử lượng tử)
  Thời gian: 14h00
Nanopositioning systems & applications
  Người trình bày: PGS.TS. Đinh Văn Trung
  (Trung tâm Vật lý kỹ thuật)
  Thời gian: 14h00
Địa điểm: Phòng họp Tầng 6, phòng 62, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt
 
 

Tháng: | 01 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn