| Trang chủ Viện VVL | 2019 | 2018 |2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

9/1/2018, Thứ ba

Finite N effect in the 1/D expansion for the one-dimensional large N gauge theory
    Người trình bày: Dr. Shingo Takeuchi
    (Vietnam National Space Center, VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam)
    Thời gian: 10h00
Địa điểm: Phòng họp tầng 8, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 05 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn