| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

17/12/2019, Thứ ba

 • 1. Cấu trúc Talys
 • 2. Cơ chế phản ứng quang hạt nhân sử dụng trong Talys
  Người trình bày: Kim Tiến Thành
  (Trung tâm Vật lý hạt nhân)
  Thời gian: 14h00
3. Study of some types of nuclear reactions using MT25 and U400M accelerators.
  Người trình bày: Bùi Minh Huệ
  (Trung tâm Vật lý hạt nhân)
  Thời gian: 14h00
4. Đánh giá hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong đất tại Lào sử dụng phổ kế gamma.
  Người trình bày: Lê Đại Nam
  (Trung tâm Vật lý hạt nhân)
  Thời gian: 14h00
Địa điểm: Phòng 62, tầng 2, Nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 
 

Tháng: | 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn