Cơ cấu tổ chức:

  • Trưởng phòng: PGS.TS. Bùi Thế Dũng
  • Phó Trưởng phòng: KSC. Trần Thanh Bình
  • Cán bộ nghiên cứu: 12.

Có chức năng và nhiệm vụ thực hiện các nghiên cứu và ứng dụng kĩ thuật đo lường, phân tích, điều khiển, tự động hoá phục vụ tự động hoá các quá trình vật lý, bao gồm:

  • Nghiên cứu các phương pháp đo-phân tích vật lý và công nghệ tiên tiến về thu thập và xử lý số liệu.
  • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kĩ thuật điện tử-tin học hiện đại, như xử lý tín hiệu tương tự, xử lý tín hiệu số, cơ cấu điều khiển như vi điều khiển, PSoC, FPGA trong các quá trình vật lý.
  • Thiết kế và chế tạo các thiết bị đo lường, phân tích, kiểm tra và thiết bị khoa học-Giáo dục.
  • Phát triển các phần mềm đo lường, điều khiển, phân tích chuyên dụng.
  • Tư vấn, thiết kế giải pháp về đo lường-điều khiển cho các ứng dụng công nghiệp và phi công nghiệp.
  • Tổ chức đào tạo sau đại học và bồi dưỡng về vật lý kĩ thuật và tự động hoá.

Địa chỉ liên hệ :

Phòng Tự động hóa
Tầng 3, Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37662056; Email:btdung@iop.vast.ac.vn

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn