Các sản phẩm chính:

  • Hệ thống kiểm chuẩn dụng cụ đo đếm điện
  • Hệ thống cân tải trọng
  • Hệ thống phối liệu
  • Các thiết bị dạy học về động lực, cơ điện tử.
  • Các hệ cảm biến thông minh.

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn