Các công việc liên quan đến quản trị toà nhà, bảo vệ và vệ sinh:

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ:

Thường trực tại vị trí cổng chính 24/24 giờ

 1. Xin ý kiến giải quyết công việc gấp: Ông Trịnh Tiến Bình (Phó trưởng Phòng QLTH), di động: 0983 109 187
 2. Ông Nguyễn Quang Phụng, Tổ trưởng bảo vệ, ĐTDĐ: 0167 348 8774.

Mọi thông tin về báo hỏng và yêu cầu về Điện – Nước – Điện thoại đề nghị gọi vào số máy:

 • Tại số 10 Đào Tấn:
  • A. Dũng: 0979.054 893
 • Tại nhà 2H và nhà A25:
  • A.Tuấn: 01699 599 795.
  • A.Tâm: 01666 830 746.

Thông tin liên quan đến việc mượn hội trường:

 • Đăng ký mượn hội trường theo mẫu ( mẫu đơn)
 • Gửi đơn đến Phòng bảo vệ.

CÔNG TÁC BẢO VỆ:

 1. BẢO VỆ TẠI SỐ 10 ĐÀO TẤN:
  1. Ông Nguyễn Quang Phụng (0167 348 8774)
  2. Ông Nguyễn Hải Cường (0982 124 852)
  3. Ông Đoàn Hồng Hải (Quảng) (0989 980 135)
  4. Ông Hà Văn Hải (0982 005 245)
 2. BẢO VỆ TẠI NHÀ 2H (ĐC: 18 HOÀNG QUỐC VIỆT):
  1. Ông Trịnh Hoài Thủy (0987 082 807)
  2. Ông Vũ Quang Hải (0166 774 6793)
  3. Ông Phạm Kim Long

CÔNG TÁC VỆ SINH:

 1. TẠI TÒA NHÀ 10 ĐÀO TẤN:
  • Bà Phạm Thị Thìn.
  • Bà Trần Thị Lý.
 2. TẠI TÒA NHÀ 2H:
  • Bà Phạm Thị Hạnh.
  • Bà Lê Ngọc Diệp.

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn