Công đoàn Viện qua các nhiệm kỳ:

Nhiệm kỳ 2008 – 2010

 • PGS.TS Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch
 • TS. Doãn Hà Phong - Phó Chủ tịch
 • Thái Thị Kim Liên - Ủy viên
 • Phan Thị Kim Thu - Ủy viên
 • Nguyễn Thị Khánh Vân - Ủy viên

Nhiệm kỳ 2011 – 2012

 • PGS.TS Nguyễn Như Đạt - Chủ tịch
 • Trịnh Tiến Bình - Phó Chủ tịch
 • Khuất Thị Diệu Hồng - Ủy viên
 • Phan Thị Kim Thu - Ủy viên
 • ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân - Ủy viên

Nhiệm kỳ 2013 – 2015

 • PGS.TS Đỗ Quang Hòa - Chủ tịch
 • ThS. Nguyễn Thế Vinh - Phó Chủ tịch
 • TS. Đỗ Quốc Khánh - Ủy viên
 • Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên
 • ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân - Ủy viên

 

[Trang chủ IOP]

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn