Cơ sở vật chất

Tháng 11 năm 2009 Viện Vật lý đã khánh thành và đưa vào sử dụng toà nhà Phòng thí nghiệm điện tử với tổng diện tích 5200 m2. Đây chính là đại bản doanh của Trung tâm Điện tử học lượng tử. Trung tâm cũng sở hữu nhiều thiết bị nghiên cứu hiện đại từ nhiều nguồn đầu tư khác nhau. Các thiết bị nghiên cứu hiện đại có thể kể đến như:

  • Các hệ thống laser công suất cao YAG-ND
  • Các hệ thống laser màu
  • Các hệ thốnh laser rắn bơm bằng laser bán dẫn
  • Các hệ nghiên cứu thông số đặc trưng laser
  • Hệ đo hùynh quang Varian Cary eclipse
  • Hệ đo huỳnh quang phân giải thời gian
  • Hệ kính hiển vi quét laser đồng tiêu
  • Hệ thiết bị laser công suất cao ssuwr dụng nghiên cứu và điều trị bệnh
  • Hệ thiết bị đo điện tử và quang học nhanh

Đặc biệt trung tâm đang triển khai dự án xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu về điện tử lượng tử với tổng số vốn đầu tư 13 tỷ đồng (2010-2011). Toàn bộ dự án này đều đầu tư cho các thiết bị nghiên cứu hiện đại.

 

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn