Các đề tài nghiên cứu cấp Nhà Nước

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

KC.01.20/06-10

Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị hiển vi Laser quét đồng tiêu (CLSM) hiện đại

PGS.TS. Trần Hồng Nhung

2009-2010

(đề tài nhánh)

Nghiên cứu tạo các nhóm chức năng sinh học trên bề mặt hạt nano silica và xây dựng phương pháp quang phổ huỳnh quang để xác định số lượng vi khuẩn đích gắn hạt nano

PGS.TS. Trần Hồng Nhung

2009-2010

(đề tài nhánh)

Nghiên cứu chế tạo các hạt nano vàng(AuNP) cho mục đích chuẩn đoán và điều trị” thuộc đề tài KC.01.20/06-10

PGS.TS. Trần Hồng Nhung

2009-2010

KC01.21/10-10

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống LIDAR ứng dụng trong đo đạc các thông số khí quyển

PGS.TS. Nguyễn Thế Hiếu

2009-2010

Chương trình KHCN Vũ Trụ VT-14

Nghiên cứu vật liệu nano trong điều kiện vũ trụ

PGS.TS. Vũ Thị Bích

2010-2011

 

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn