Hợp tác quốc tế

Trung tâm Điện tử học lượng tử là đơn vị có truyền thống của Viện Vật lý và viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế. Hiện nay Trung tâm đang duy trì và thực hiện 10 đề tài KH-CN hợp tác quốc tế với các nước phát triển như Nga, C.H. Pháp, Italy, Bỉ, Đức, Nhật Bản, Canada, Hàn quốc ... và các nước trong khu vực. Hàng năm, hàng chục các nhà KH-CN quốc tế đến làm việc, trao đổi và giảng dạy ở các phòng nghiên cứu Điện tử lượng tử. Ngược lại, hàng chục nhà KH-CN ở các phòng nghiên cứu Điện tử lượng tử cũng đi đến làm việc, trao đổi và học tập ở các đối tác quốc tế. Nhiều hợp tác đ ã và đang phát triển đến quy mô (chương trình) và hiệu quả trong việc phát triển và chuyển giao KH-CN cũng như đào tạo nhân lực KH-CN cao cho đất nước.

Hàng năm, có hàng chục sinh viên và thực tập sinh ở trong nước và quốc tế (Pháp, Nhật bản ...) đến làm việc và học tập tại các phòng nghiên cứu Điện tử lượng tử cho các công nghệ khác nhau về: laser, quang học, quang phổ laser, vật liệu quang tử, viễn thông, thông tin quang, các kỹ thuật viễn thám, công nghệ vũ trụ, tự động hoá ...

Nhiều hình thức phong phú trong hợp tác KH-CN và đào tạo cán bộ KH-CN đã được thực hiện giữa các phòng nghiên cứu Điện tử lượng với các với các trung tâm nghiên cứu KH, các đại học và các phòng thí nghiệm quốc tế, như:

  • Trao đổi các cán bộ KH-CN chuyên gia (hàng năm)
  • Trao đổi thực tập sinh (hàng năm)
  • Đào tạo cán bộ KH-CN trẻ ở bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ
  • Tổ chức các Lớp học quốc tế chuyên đề KH-CN hàng năm)
  • Tổ chức các Hội thảo quốc tế (cấp độ chuyên gia) (hàng năm)

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn