Các đề tài Nghiên cứu cơ bản:

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

103.08-2010.26

Nghiên cứu tính chất vật lý, hóa học của vỏ sao bằng bức xạ phân tử

TS. Đinh Văn Trung

2011-2012

103.06.58.09

Vật lý các quá trình tương tác giữa các hạt nano vàng với tâm màu hữu cơ và ứng dụng trong phát triển laser xung ngắn

TS. Đỗ quang Hòa

2010-2012

103.06.101.09

Các phương pháp quang tử nghiên cứu tương tác của các phân tử sinh học được đánh dấu bằng các vật liệu nano quang định hướng ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị ung thư

PGS.TS. Trần Hồng Nhung

2010-2012

103.06.89.09

Vật lý của các hệ laser toàn rắn, phát xung ngắn, có khả năng thay đổi tần số và sử dụng nén xung quang học

GS.TS. Nguyễn Đại Hưng

2010-2012

103.02.90.09

Nghiên cứu tính chất vật lý màng ZnO, MgxZnxO chế tạo bằng phương pháp lắng đọng pha hơi hợp chất hóa học hữu cơ – kim loại

TS. Nguyễn Thanh Bình

2010-2011

 

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn