Danh sách các cán bộ nghiên cứu:

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Nhóm NC

1

Nguyễn Thị Mỹ An

Ths

VLLT

Photon

2

Nguyễn Ngọc Anh

ĐH

QH

VLDT&TT

3

Nguyễn Việt Anh

ĐH

Điện tủ

VLDT&TT

4

Nguyễn Thị Thanh Bảo

Ths

Hóa học

QPLS

5

Vũ Thị Bích

PGS. TS

QPLS

QPLS

6

Nguyễn Thanh Bình

TS

Vật lý CR

QPLS

7

Phan Cảnh

ĐH

Cơ khí

BioPhotonics

8

Trần Đức Chỉnh

GS.TSKH

QH

Photonic

9

Vũ Dương

TS

QH

BioPhotonics

10

Vũ Thị Thuỳ Dương

TS

QH

BioPhotonics

11

Đỗ Quang Hoà

TS

QH

BioPhotonics

12

Nguyễn Đình Hoàng

ĐH

QH

QPLS

13

Nguyễn Thế Hùng

TS

 

Photon

14

Trịnh Đình Huy

Ths

QH

Photonic

15

Nguyễn Đại Hưng

GS.TS

QH

Photonic

16

Nguyễn Văn Khá

ĐH

Điện tử

VLDT&TT

17

Đỗ Quốc Khánh

TS

QH

VLDT&TT

18

Hồ Quốc Khánh

ĐH

QH

VLYS

19

Nguyễn Hà Khoa

ĐH

QH

VLYS

20

Nguyễn Xuân Lan

Ths

 

Photon

21

Nghiêm Thị Hà Liên

TS

Vật lý Ý sinh

BioPhotonics

22

Ngô Huy Lợi

ĐH

QH

Photonic

23

Phạm Long

TS

QH

Photonic

24

Lê Hồng Mạnh

Ths

Điện tử

VLDT&TT

25

Lê Đức Minh

ĐH

Điện tử

VLYS

26

Phạm Hồng Minh

TS

QH

Photonic

27

Nguyễn Trọng Nghĩa

ĐH

QH

BioPhotonics

28

Trần Hồng Nhung

PGS.TS

Vật lý CR

BioPhotonics

29

Bùi Thị Thu Phương

ĐH

 

Photon

30

Phạm Văn Thái

ĐH

QH

Photonic

31

Nguyễn Công Thành

TS

Vật lý CR

VLYS

32

Phạm Trung Thành

 

Photon

33

Đào Duy Thắng

ĐH

QH

QPLS

34

Trần Quyết Thắng

ĐH

QH

Photonic

35

Vũ Trần Thanh Thủy

Ths

Vật lý CR

QPLS

36

Nguyễn Văn Thưởng

ĐH

QH

QPLS

37

Phùng Việt Tiệp

ĐH

QH

QPLS

38

Đinh Văn Trung

TS

Vật lý TV

QPLS

39

Phạm Đức Tú

ĐH

QH

VLYS

40

Nguyễn Tiến Tuấn

Ths

QH

VLYS

41

Ngô Thị Tuyến

ĐH

Vật lý nano

QPLS

42

Nguyễn Thị Khánh Vân

Ths

QH

VLDT&TT

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn