Các đề tài nghiên cứu cấp Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam theo 9 hướng ưu tiên

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

1.

Nghiên cứu chế tạo hệ đo tương quan huỳnh quang đơn phân tử

Ths. Nguyễn Thị Thanh Bảo

2011-2012

2.

Thiết kế tích hợp thiết bị đo thời gian sống phát quang trên cơ sở kỹ thuật đo đơn photon tươngquan thời gian (TCSPC)

TS. Nguyễn Thanh Bình

2010-2011

3.

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một hệ thống LIDAR, bước đầu cho nghiên cứu sol khí

TS. Đinh Văn Trung

2008-2009

4.

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo nguồn kỹ thuật số và ứng dụng trong kiểm chuẩn và đo lường

KSC. Trần Thanh Bình

2008-2009

5.

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị hệ thống quang học laser phục vụ đào tạo và nghiên cứu

TS. Đỗ Quốc Khánh

2008-2009

 

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn