1. Nhiệm vụ Nghị định thư

TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

1

45/2012/HĐ-NĐT

Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm sự hoạt động của neuroglobin, vai trò tiềm năng của sensơ o2/no trong trường hợp thiếu oxy (hypoxie)

Hợp tác với nước: CH Pháp

TS. Ngô Văn Thanh

2012 – 2014

2. Đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước (KC)

TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

1

KC.01.20/06-10

Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị hiển vi laser quét đồng tiêu (CLSM) hiện đại

PGS.TS. Trần Hồng Nhung

2009 – 2010

2

14 ĐTĐL.2009T/29

Đề tài nhánh: Nghiên cứu tạo các nhóm chức năng sinh học trên bề mặt hạt nano silica và xây dựng phương pháp quang phổ huỳnh quang để xác định số lượng vi khuẩn đích gắn hạt nano

Viện Công nghệ sinh học
Chủ nhiệm đề tài nhánh: PGS.TS. Trần Hồng Nhung

2009 – 2011

3

KC01.21/10-10

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống LIDAR ứng dụng trong đo đạc các thông số khí quyển

- Nguyễn Thế Hiếu, Viện điện tử viễn thông- Viện khoa học công nghệ Bộ Quốc phòng
- GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, Viện Vật lý, Viện KHCNVN

2009 - 2010

4

4/2/742/HĐ-ĐTĐL

Đề tài nhánh: Nghiên cứu chế tạo các hạt nano vàng (AUNP) cho mục đích chẩn đoán và điều trị

Viện Khoa học Vật liệu
Chủ nhiệm đề tài nhánh: PGS.TS. Trần Hồng Nhung

2009 – 2011

3. Đề tài thuộc Chương trình KHCN Vũ Trụ

TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

1

 

Nghiên cứu vật liệu nano trong điều kiện vũ trụ

PGS.TS. Vũ Thị Bích

2010 – 2011

4. Đề tài thuộc Chương trình Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng

TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

1

 

Nghiên cứu các nguyên lý hoạt động và chế tạo các sensor quang sinh học ứng dụng hiệu ứng kích thích plasmon để phát hiện tế bào và mô với độ nhạy cao nhằm ứng dụng vào việc chẩn đoán ở mức độ phân tử.

PGS.TS.Trần Hồng Nhung

2011 – 2014

2

 

Nghiên cứu một số đặc trưng vật lý của đơn hạt nano trong môi trường nội bào bằng phương pháp quang phổ tương quan huỳnh quang phân giải thời gian picô giây.

TS. Nguyễn Thanh Bình

2012 – 2014

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn