TT

Tên đề tài

Cơ quan, địa phương hợp tác

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thiết bị và hoàn thiện công nghệ pha chế dịch lọc máu đậm đặc, tự động phục vụ điều trị thận nhân tạo

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ và dịch vụ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

KS. Trịnh Đình Trung

2011 – 2012

2

Chế tạo và chuyển giao một hệ thống thiết bị laser hồng ngoại hiện đại để phục vụ nghiên cứu và đào tạo khí tài quang học và laser của Học viện Kỹ thuật Quân sự

Học viện Kỹ thuật Quân sự

TS. Phạm Long

2010 – 2011

3

Nghiên cứu ứng dụng từ trường nhân tạo để kích thích sinh trưởng và phát triển các giống cây trồng trong giai đoạn nuôi cấy mô và giai đoạn ươm trồng

Viện Khoa học miền núi Phú Thọ

KS. Trịnh Đình Trung

2010

4

Nghiên cứu chế tạo thử mẫu hệ thiết bị xử lý quả lọc máu sau điều trị để tái sử dụng cho bệnh nhân nghèo chạy thận nhân tạo tại bệnh viện tỉnh Hà Giang

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Giang

KSCC. Trịnh Ngọc Diệu

2008

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn