1. Đề tài thuộc sự nghiệp bảo vệ môi trường

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

1

Mô hình xử lý nước sông Ngũ bằng phương pháp yếm khí siêu tốc ngược dòng

TS. Nguyễn Thế Hùng

2007 - 2008

2

Xây dựng mô hình tự động xử lý nhiễm khuẩn trong môi trường không khí và nước ở bệnh viện tại Hà Nội và trại chăn nuôi bằng máy tạo khí ozon sản xuất trong nước

KSC. Nguyễn Ngọc Khang

2007 - 2008

3

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý rác thải đô thị kiêm phát điện tại bãi rác thải Nam Sơn Thành phố Hà Nội

TS. Nguyễn Thế Hùng

2006 - 2007

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn