1. Đề tài do quỹ Nafosted tài trợ

TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

1

103.02.56.09

Tương quan điện tử trong các tính chất hợp trội và không cân bằng của các mô hình vật liệu tiên tiến

PGS. TS. Trần Minh Tiến

2010 - 2011

2

103.01.16.09

Sự vi phạm số lepton và baryon trong vật lý hạt cơ bản và ứng dụng trong vũ trụ học

GS. TS. Hoàng Ngọc Long

2010 - 2011

3

103.04.108.09

Nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân và phản ứng trao đổi địên tích trên các máy gia tốc

GS. TS. Trần Đức Thiệp

2009 – 2012

4

103.06.58.09

Vật lý các quá trình tương tác giữa các hạt nano vàng với tâm màu hữu cơ và ứng dụng trong phát laser xung ngắn

TS.Đỗ Quang Hòa

2010 – 2012

5

103.02.57.09

Các mô hình lý thuyết và một số ứng dụng của các hệ nano, lượng tử, sinh học

GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt

2009 – 2011

6

103.04.54.09

Nghiên cứu các hạt nhân lạ sử dụng các máy gia tốc

PGS. TS. Lê Hồng Khiêm

2009 – 2012

7

103.03.55.09

Nghiên cứu lý thuyết về thông tin lượng tử

PGS. TS. Nguyễn Bá Ân

2009 – 2011

8

103.06.89.09

Vật lý của các laser toàn rắn, phát xung ngắn, có khả năng thay đổi tần số và sử dụng nén xung quang học

GS. TS. Nguyễn Đại Hưng

2010 – 2012

9

103.02.76.09

Nghiên cứu lý thuyết các tính chất điện tử của các cấu trúc nano graphene

GS. TSKH. Nguyễn Văn Liễn

2009 – 2011

10

103.02.78.09

Trật tự từ và các tính chất truyền dẫn trong các hệ điện tử tương quan mạnh

PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn

2009 – 2011

11

103.04.91.09

Nghiên cứu các phản ứng hạt nhân có cơ chế phức tạp gây bởi bức xạ hãm và quang nơtron trên các máy gia tốc electron năng lượng từ 15 MeV tới 2,5 GeV

GS. TS. Nguyễn Văn Đỗ

2009 – 2012

12

103.02.90.09

Nghiên cứu tính chất vật lý màng ZnO, MgxZn1-xO chế tạo bằng phương pháp lắng đọng pha hơi hợp chất hóa học hữu cơ – kim loại (MOCVD)

TS. Nguyễn Thanh Bình

2009 – 2012

13

103.02.109.09

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện tử của các hệ bán dẫn thấp chiều

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quang

2009 – 2010

14

103.02.107.09

Các cơ chế tán xạ cho hệ hạt tải 2 chiều trong các cấu trúc dị chất dựa trên ZnO và nitride nhóm III

GS. TSKH. Đoàn Nhật Quang

2009 – 2011

15

103.06.101.09

Các phương pháp quang tử nghiên cứu tương tác của các phân tử sinh học được đánh dấu bằng các vật liệu nano quang định hướng ứng dụng trong chuẩn đoán và điều trị ung thư

PGS.TS.Trần Hồng Nhung

2010 – 2012

16

103.02.53.09

Tương quan nhiều hạt và phản ứng quang phi tuyến siêu nhanh của các cấu trúc bán dẫn na-nô giả hai chiều

TSKH. Hoàng Ngọc Cầm

2009 – 2011

17

103.01-2010.11

Mô hình hóa các phân tử sinh học và các hệ sinh học phức hợp

TS. Trịnh Xuân Hoàng

2010 – 2012

18

103.02-2010.33

Mô phỏng lượng tử phổ năng lượng kích thích và tính truyền dẫn

TS. Nguyễn Huy Việt

2010 – 2012

19

103.04-2010.02

Nghiên cứu vi mô cấu trúc hạt nhân ở nhiệt độ cao hoặc năng lượng kích thích lớn

TS. Nguyễn Quang Hưng

2010 – 2012

20

103.08-2010.26

Nghiên cứu tính chất vật lý, hóa học của vỏ sao bằng bắc xạ phân tử

TS. Đinh Văn Trung

2010 – 2012

21

103.06-2010.10

Tương tác của các cấu trúc nano trong tổ hợp nano đa chức năng ứng dụng trong y sinh học

TS. Nghiêm Thị Hà Liên

2011 – 2013

2. Đề tài nghiên cứu cơ bản Cấp Nhà nước (Giai đoạn 2006 – 2008)

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn