1. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

1

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo, lắp ráp để sản xuất loạt nhỏ sản phẩm quang học

TS. Hoàng Ngọc Minh

2007 - 2009

2. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm KH&CN VN

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

1

Hoàn thiện công nghệ sản xuất hóa chất giảm điện trở tiếp đất chống sét (Gđt) các công trình điện lực và viễn thông

Ths. Nguyễn Thị Mỹ An

2009 - 2010

2

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm tủ khử khuẩn dụng cụ y tế bằng khí ozone

Ths. Nguyễn Thị Khánh Vân

2009 - 2010

3

Nghiên cứu ứng dụng varistor thế hệ 5 trong sản xuất thiết bị chống sét

TS. Nguyễn Thế Hùng

2008 – 2009

4

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất hệ thống sinh khí ozon phục vụ cho y tế và bảo vệ môi trường

KSC. Nguyễn Ngọc Khang

2007 – 2008

5

Dự án sản xuất thiết bị chống sét sử dụng varistor ZnO thế hệ mới

TS. Nguyễn Thế Hùng

2006 - 2007

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn