B. Đề tài khoa học cấp VAST:

Gồm các đề tài trọng điểm, đề tài theo các hướng ưu tiên, đề tài cán bộ khoa học trẻ.

1. Đăng ký:

- Khi có thông báo từ cấp có thẩm quyền, cán bộ nộp đề xuất đề tài theo biểu mẫu, số lượng, thời gian về cho cán bộ phụ trách quản lý khoa học – Phòng QLTH.

2. Lập hồ sơ:

(Sau khi đề xuất được VAST chấp thuận)

 • Hồ sơ gồm 10 bản (1 bản gốc + 9 bản copy) bao gồm:
 1. Đơn xin đăng ký của CN đề tài
 2. Thuyết minh chi tiết
 3. Lý lịch KH của CN đề tài
 4. Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì
 5. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm CN đề tài của cơ quan chủ trì
 6. Giấy xác nhận của các đơn vị phối hợp (nếu có)
 7. Giấy xác nhận đăng ký góp vốn (nếu có)

Hồ sơ nộp trực tiếp lên Ban chức năng của VAST theo đúng thời gian quy định

3. Các đề tài đang thực hiện:

- Nộp Báo cáo giữa kỳ, cả năm đúng biểu mẫu, thời gian cho cán bộ QLKH

4. Các đề tài đến thời gian kết thúc

(Nghiệm thu gồm 02 bước)

Nghiệm thu cấp cơ sở:

 1. Đơn xin nghiệm thu cấp cơ sở (trước 15/3) nộp cho cán bộ QLKH
 2. Báo cáo tổng kết theo đúng biểu mẫu.
 3. Copy thuyết minh đã được phê duyệt.
 4. Nộp 08 bản cho cán bộ QLKH trước ngày nghiệm thu ít nhất 1 tuần.

Nghiệm thu cấp VAST:

 1. Công văn đề nghị nghiệm thu đề tài cấp VAST.
 2. Báo cáo tổng kết theo đúng biểu mẫu bao gồm:
  • Báo cáo kết quả thực hiện đề tài.
  • Báo cáo tóm tắt Tiếng Việt
  • Báo cáo tóm tắt Tiếng Anh
  • Báo cáo quyết toán tài chính (có sự xác nhận của kế toán)
  • Copy thuyết minh đã được phê duyệt.
  • Hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở (QĐ + 02 văn bản phản biện)
 3. Nộp 10 bản cho cán bộ QLKH cấp VAST trước 31/3.

5. Thủ tục cần hoàn thiện sau khi nghiệm thu cấp VAST

 1. Trung tâm Tin học và Tính toán (Tầng 1, Nhà 2A, Khu sản xuất Thử nghiệm Công nghệ Nghĩa Đô, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)
  • Nộp báo cáo tóm tắt Tiếng Việt.
  • Báo cáo tóm tắt Tiếng Anh.
  • 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung trên.
 2. Trung tâm Thông tin Thư viện (Tầng 3, nhà A11 – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội):
  • Nộp báo cáo tổng kết.
  • Báo cáo tóm tắt Tiếng Việt
  • Báo cáo tiếng Anh.
  • Hồ sơ nghiệm thu cấp VAST.
  • 01 đĩa CD ghi toàn bộ các nội dung trên.
 3. Toàn bộ hồ sơ được đóng thành quyển báo cáo bìa cứng (trên gáy có ghi tên đề tài, cơ quan, năm nghiệm thu).

 4. Nộp biên nhận của 2 trung tâm Thông tin Thư viện và Tin học + báo cáo tổng kết cho Ban chủ quản của VAST để ra QĐ kết thúc đề tài.
 5. Quyết định kết thúc đề tài sẽ nhận theo đường văn thư của Viện Vật lý.

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn