E. Đề tài Hợp tác với địa phương

 • Thực hiện theo thông báo và các biểu mẫu của các Sở, Ban ngành địa phương.
 • Trong quá trình triển khai thực hiện đề tài cần nộp cho cán bộ quản lý KH- Phòng QLTH các văn bản sau:
  • Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt (02 bản)
  • Quyết định phê duyệt đề tài
  • Báo cáo tình hình thực hiện đề tài định kỳ 06 tháng, 1 năm.

G. Dự án sản xuất thử nghiệm

 • Thực hiện theo biễu mẫu kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

H. Đề tài Cơ sở, cơ sở chọn lọc

 1. Đăng ký: hàng năm, đăng ký đề tài cơ sở chọn lọc trước ngày 20/3 (Mẫu đăng ký)
 2. Sau khi được phê duyệt, đương sự làm đề cương chi tiết (Mẫu đề cương chi tiết) số lượng 04 bản.
 3. Quyết định phê duyệt đề tài cơ sở chọn lọc
 4. Nghiệm thu đề tài cơ sở chọn lọc vào tháng 12 hàng năm.

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn