Đoàn thanh niên qua các nhiệm kỳ:

Nhiệm kỳ 2013 – 2014

  • Nguyễn Văn Tân - Bí thư
  • Cao Thị Bích - Phó bí thư
  • Dương Ngọc Mai - Ủy viên
  • Bùi Thị Minh Tâm - Ủy viên
  • Trần Anh Đức - Ủy viên

Nhiệm kỳ 2011 – 2012

  • Lê Thị Phương Dung - Bí thư
  • Đỗ Quốc Khánh - Phó Bí thư
  • Đào Thị Hồng - Ủy viên
  • Nguyễn Thị Diệu Hồng - Ủy viên
  • Trịnh Đình Huy - Ủy viên

 

[Trang chủ IOP]

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn