VIỆN VẬT LÝ

NHIỆM VỤ CẤP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Trang chủ IOP Đề tài theo 7 hướng ưu tiên Đề tài Độc lập trẻ Đề tài thuộc chương trình Vật lý đến năm 2020 Đề tài hợp tác quốc tế
TT Tên đề tài Chủ nhiệm ĐT và thành viên chính Mục tiêu nhiệm vụ Nội dung nghiên cứu chính Kinh phí thực hiện Năm bắt đầu Năm kết thúc
1Nghiên cứu phát triển phương pháp quang nhiệt trên cơ sở các cấu trúc nano kim loại nhằm ứng dụng trong diệt tế bào ung thư.Nghiêm Thị Hà Liên1. Xây dựng phương pháp quang nhiệt trên cơ sở sử dụng các cấu trúc nano kim loại là tác nhân chuyển đổi quang thành nhiệt.
2. Ứng dụng trong diệt tế bào ung thư
3. Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu có khả năng làm việc đa ngành
Nội dung 1: Nghiên cứu xây dựng hệ thiết bị đo hiệu ứng quang nhiệt của các hạt nano kim loại.
Nội dụng 2: Mô phỏng quá trình chuyển đổi quang – nhiệt và truyền nhiệt của các hạt nano trong môi trường sinh học.
Nội dung 3: Chế tạo các hệ hạt nano vàng (thanh, nanoshell silica/vàng và từ/silica/vàng, nano stars…) và gắn kết các phân tử kháng thể/aptamer đặc hiệu tế bào ung thư sử dụng trong các thử nghiệm quang nhiệt.
Nội dung 4: Nghiên cứu gắn kết thuốc điều trị ung thư với các hạt nano vàng
Nội dung 5: Nghiên cứu diệt tế bào ung thư in vivo bằng hiệu ứng quang nhiệt.
Nội dung 6: Thử nghiệm diệt tế bào ung thư bằng phương pháp quang nhiệt phối hợp với đốt từ
Nội dung 7: Thử nghiệm diệt tế bào ung thư bằng phương pháp quang nhiệt kết hợp với nhả thuốc.
60020182019
2Nghiên cứu phản ứng hạt nhân gây bởi các chùm hạt nhân không bền tại Viện Vật lý và Hóa học RIKEN (Nhật Bản).Lê Hồng KhiêmNghiên cứu cấu trúc và phản ứng hạt nhân sử dụng chùm hạt nhân phóng xạ tại Viện Nghiên cứu Vật lý và Hóa học RIKEN NHật Bản.Tạo chùm hạt nhân phóng xạ từ các máy gia tốc bằng phản ứng fragmentation. Dùng chùm hạt thứ cấp để gây phản ứng hạt nhân trên các bia nhẹ. Đo tiết diện tán xạ vi phân. Phân tích số liệu bằng lý thuyết.120020162019
3Ứng dụng phương pháp huỳnh quang phân giải thời gian và hiệu ứng truyền năng lượng cộng hưởng FRET thử nghiệm phát hiện độc tố/kháng sinh trong thực phẩmVũ Thị BíchMục tiêu chung: Ứng dụng kết quả nghiên cứu cơ bản vào thực tế, sử dụng phương pháp quang phổ hiện đại vào phát hiện đánh giá dư lượng độc tố/kháng sinh trong thực phẩm
Mục tiêu cụ thể: Xây dựng, làm chủ phương pháp huỳnh quang phân giải thời gian và hiệu ứng truyền năng lượng cộng hưởng FRET để phát hiện được một độc tố hoặc chất kháng sinh cụ thể trong thực phẩm (hoặc sabutamol, ractopamine, clenbuterol của nhóm chất beta2-agonist, Alfatoxin) hay các ion kim loại (K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Fe3+...).
Nội dung 1: Nâng cấp hệ đo huỳnh quang phân giải thời gian.
Nội dung 2: Nghiên cứu chế tạo hạt nano vàng.
Nội dung 3: Nghiên cứu chế tạo chấm lượng tử CdSe.
Nội dung 4: Nghiên cứu hiệu ứng truyền năng lượng cộng hưởng FRET bằng phương pháp huỳnh quang phân giải thời gian.
Nội dung 5: Thử nghiệm phát hiện beta2-agonist (sabutamol/ractopamine/ clenbuterol), hoặc aflatoxin, hoặc ion kim loại.
Nội dung 6: Thử nghiệm phát hiện hàm lượng beta2-agonist (sabutamol/ ractopamine/ clenbuterol), hoặc aflatoxin, hoặc ion kim loại bằng FRET trên mẫu vật (thức ăn chăn nuôi, nước tiểu, nội tạng, thịt của lợn hoặc gà).
020162019
4Nghiên cứu đặc trưng tương tác plasmonic giữa các hạt nano kim loại với quantum dot, đơn phân tử chất màuĐỗ Hoàng TùngNghiên cứu đặc trưng quá trình tương tác gây dập tắt/tăng cường huỳnh quang do hiệu ứng plasmonic giữa hạt nano kim loại và hạt quantum dot, đơn phân tử chất màu.Nghiên cứu, tối ưu hóa hệ đo huỳnh quang đơn photon phân giải không gian và thời gian.
Nghiên cứu chế tạo cấu trúc nano dựa trên phân tử ADN.
Nghiên cứu gắn kết các ADN với đơn hạt nano, đơn phân tử chất màu.
Đo đạc đặc trưng quá trình tương tác giữa hạt nano kim loại với đơn hạt nano, đơn phân tử chất màu.
60020182019
5Nghiên cứu chế tạo đế nano kim loại-giấy cho hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt nhằm ứng dụng trong phân tích an toàn vệ sinh thực phẩm.Trần Hồng Nhung(1) Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc nano kim loại trên đế giấy cho hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt.
(2) Thử nghiệm ứng dụng trong phát hiện nhanh chất độc trong an toàn vệ sinh thực phẩm.
(1) Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc nano kim loại trên đế giấy cho hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt.
(2) Thử nghiệm ứng dụng trong phát hiện nhanh chất độc trong an toàn vệ sinh thực phẩm.
60020162019
6Nghiên cứu vật lý hạt nhân với chùm gamma có cường độ cao và có năng lượng có thể thay đổi được tại ELI-NP, Romania.Phan Việt CươngPhát triển kỹ thuật IGISOL để phân tách, lựa chọn mảnh phân hạch cần quan tâm tạo ra từ quá trình quang phân hạch của 238U gây bởi chùm gamma có năng lượng có thể lựa chọn được trong vùng cộng hưởng lưỡng cực khổng lồ, hướng tới nghiên cứu cấu trúc của các đồng vị phóng xạ giàu nơtron nằm xa đường bền tạo thành từ quá trình phân hạch. Góp phần cụ thể hóa mục tiêu của Chương trình phát triển Vật lý đến 2020.???60020182019
7Sử dụng nhiễu xạ nơtron trên lò phản ứng hạt nhân loại xung IBR-2M để nghiên cứu cấu trúc tinh thể và cấu trúc từ của vật liệu oxit phức hợp dưới sự thay đổi của áp suất và nhiệt độ.Nguyễn Xuân Nghĩa(i) Thực hiện nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020;
(ii) Tăng số lượng công bố quốc tế trong lĩnh vực liên ngành vật lý hạt nhân thực nghiệm và khoa học vật liệu;
(iii) Tăng cường hợp tác quốc tế;
(iv) Xây dựng nhóm nghiên cứu đầu mối tại Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Đubna;
(v) Đào tạo cán bộ làm việc trong lĩnh vực vật lý hạt nhân thực nghiệm và khoa học vật liệu ở trình độ cao.
i) Chế tạo và nghiên cứu tính chất cấu trúc và tính chất từ của vật liệu BaTi1-xFexO3 (0 ≤ х ≤ 0,5) bằng phương pháp nhiễu xạ nơtron trong điều kiện áp suất 0-10 GPa, nhiệt độ 10-300 K.
ii) Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc tinh thể, đặc trưng phonon và tính chất từ của vật liệu BiFeO3 đồng pha tạp các nguyên tố (La,Ti), (La,Zn),...
iii) Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc tinh thể và tính chất từ của vật liệu LaMnO3 đồng pha tạp các nguyên tố như (Ca,Fe), (Ca,Y), (Sr,Ni),...
iv) Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc, đặc trưng phonon và các tính chất điện, từ của vật liệu BiFeO3 đồng pha tạp các nguyên tố (La,Mn), (La,Co), .
160020172020
8Nghiên cứu chế tạo hệ kính hiển vi quang học dựa trên hiệu ứng tán xạ Raman đối Stokes kết hợp (M-CARS) ứng dụng trong hiện ảnh sinh học.Vũ DươngXây dựng hệ kính hiển vi quét dựng ảnh dựa trên hiệu ứng CARS là một sản phẩm khoa học hứa hẹn có nhiều đóng góp thiết thực trong nghiên cứu y sinh. Mục tiêu bước đầu là hiện ảnh của các phân tử hữu cơ có vạch dao động đặc trưng dưới 3000 cm-1 (Lipid có trong dịch tế bào).
Triển khai các hoạt động nghiên cứu có tính liên kết cao trong nhiều lĩnh vực, giữa nhiều nhóm, đơn vị nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Góp phần đào tạo cán bộ nghiên cứu đa ngành: Vật lý - Y - Sinh.
Phát huy hiệu quả trang thiết bị phòng thí nghiệm trọng điểm Viện Vật lý.
Nội dung 1: Nghiên cứu hiện tượng tán xạ Raman đối Stokes kết hợp
Nội dung 2: Xây dựng hệ hiển vi Raman đối Stokes kết hợp
Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng cơ chế quét ảnh phù hợp
Nội dung 4: Ứng dụng hệ M-CARS trên một số đối tượng sinh học.
60020192020
9Biên soạn Từ điển Vật lí Anh-Việt và Từ điển bách khoa vật lí Việt Nam.Nguyễn Đại HưngXây dựng hệ thống thuật ngữ của ngành vât lí, biên soạn Từ điển vật lí Anh-Việt và Từ điển bách khoa Vật lí Việt Nam để sử dụng trong nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, ứng dụng và phát triển công nghệ, truyền thông và thông tin trong đời sống xã hội toàn quốc.Nội dung 1: Tập hợp từ tiếng Anh.
Nội dung 2: Biên soạn từ điển vật lí Anh-Việt (trên 40 000 thuật ngữ, có giải thích).
Nội dung 3: Biên soạn Từ điển bách khoa vật lí Việt Nam.
300020162020
10Phát triển ứng dụng Talys với thế quang học hạt nhân vi mô.Kim Tiến Thành- Làm chủ công cụ tính toán Talys để hướng tới phục vụ trong việc phân tích số liệu hạt nhân liên quan trực tiếp đến hướng nghiên cứu của Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện Vật lý.
- Đưa ra được các bộ tham số đầu vào tốt nhất cho phản ứng quang hạt nhân ở vùng năng lượng quan tâm trong đề tài.
- Nghiên cứu, xác định tiết diện, hàm kích thích và cơ chế phản ứng của một số phản ứng quang hạt nhân đã có số liệu thực nghiệm.
- Tìm hiểu cấu trúc chương trình Talys.
- Tìm hiểu cơ chế của phản ứng quang hạt nhân ở vùng năng lượng dưới 100 MeV.
- Tìm hiểu các model dùng trong TALYS cho việc tính toán mật độ mức hạt nhân.
- Kiểm nghiệm code Talys với các số liệu thực nghiệm trong vùng năng lượng photon dưới 100 MeV.
60020192020