VIỆN VẬT LÝ

NHIỆM VỤ CẤP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Trang chủ IOP Đề tài theo 7 hướng ưu tiên Đề tài Độc lập trẻ Đề tài thuộc chương trình Vật lý đến năm 2020 Đề tài hợp tác quốc tế
TT Tên đề tài Chủ nhiệm ĐT và thành viên chính Mục tiêu nhiệm vụ Nội dung nghiên cứu chính Kinh phí thực hiện Năm bắt đầu Năm kết thúc
1Nghiên cứu các tính chất động học phổ quang phi tuyến đáp ứng cực nhanh của các vật liệu composite có cấu trúc nano dựa trên phương pháp động học quang phổ femto-giây.Phạm Hồng MinhSử dụng phương pháp quang phổ femto-giây nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước, hình dạng hạt nano bạc (Ag) lên đặc trưng phổ, động học phổ của các vật liệu composite có cấu trúc nano được chế tạo từ các cấu trúc đa lớp: hạt nano bạc-điện môi (Ag- Na3AlF6 ) hoặc hạt nano bạc-bán dẫn (Ag- SiO, ZnS, ZnSe). Đóng góp đào tạo nhân lực cho lĩnh vực vật lý quang lượng tử và quang tử nanno ở Việt Nam. Phát triển và thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế về quang tử ứng dụng giữa các nhà khoa học trong nước và các nhà KH Quốc tế.Cùng với các nhà khoa học phía đối tác, chúng tôi đã chế tạo thành công các vật liệu composite có cấu trúc nano từ các cấu trúc đa lớp hạt nano-điện môi Ag-Na3AlF6.Sử dụng phương pháp quang phổ femto-giây chúng tôi đã nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước, hình dạng hạt nano bạc (Ag) lên đặc trưng phổ, động học phổ của các vật liệu composite có cấu trúc nano được chế tạo từ các cấu trúc đa lớp: hạt nano bạc-điện môi (Ag- Na3AlF6)..Các kết quả đề tài còn đóng góp đào tạo nhân lực cho lĩnh vực vật lý quang lượng tử và quang tử nanno ở Việt Nam. Phát triển và thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế về quang tử ứng dụng giữa các nhà khoa học trong nước và các nhà KH Quốc tế.20020162017
2Chế tạo và biến đổi hạt nano bằng phương pháp tan mòn sử dụng laser trong dung dịch có hoạt tính hóa học.Nguyễn Trọng NghĩaNghiên cứu nguyên lý và hoàn thiện chế độ laser để chế tạo những dạng mới của hạt nano sử dụng laser và chất lỏng có hoạt tính hóa học. Góp phần nghiên cứu và chuyển giao về Việt Nam một công nghệ hiện đại. Đào tạo cán bộ KH&CN và tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế.Sử dụng laser xung ngắn (nano-giây) hoặc cực ngắn (pico-giây, femto-giây) để thực hiện chế tạo hạt nano bạc, đồng hoặc silic bằng phương pháp tan mòn laser. Thử nghiệm việc chế tạo hạt nano kim loại bằng bia màng kim loại nhằm tạo được các hạt nano có độ đồng đều về kích thước. Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dung dịch đối với sự hình thành hạt nano kim loại. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ chiếu laser (cường độ, thời gian chiếu…) lên sự hình thành hạt nano kim loại.20020162017
3Nghiên cứu các tính chất quang học của nước và các dung dịch điện phân có chứa nước lân cận màng trao đổi proton bằng phương pháp laser.Nguyễn Trí LânMục tiêu cơ bản của Nhiệm vụ là nghiên cứu tương tác giữa nước (các dung dịch có chứa nước) với bề mặt háo nước. Đặc biệt sẽ tìm cách giải thích sự khác biệt giữa kích thước vài nanomet của lớp bị biến dạng (đã được khẳng định về cả mặt lý thuyết và thực nghiệm) với bề rộng của vùng cấm có kích thước vài trăm micron.Xác định cấu trúc ion của nước gần bề mặt nafion, từ đó mô tả lý thuyết các quá trình hóa học xảy ra khi polymer này bị trương phồng trong nước.20020162018
4Quang phổ laser phân cực nghiên cứu sự biến đổi về cấu hình của oligonucleotides sử dụng các chất huỳnh quang được cài đặt.Phạm Văn DươngNghiên cứu và làm chủ các phương pháp quang phổ laser phân cực hiện đại cho nghiên cứu các đại phân tử sinh học. Hợp tác nghiên cứu về động học và tính biến đổi về cấu hình của các phân tử sinh học dựa trên các khúc DNA–oligonucleotide (ON) xoắn đơn và xoắn đôi, các khúc có kích thước khác nhau tới 50 bp (cặp bazơ) khi sử dụng phương pháp quang phổ laser phân cực, đánh dấu huỳnh quang và phân giải thời gian. Đào tạo cán bộ KH&CN và tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế. Phát triển năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm quang phổ laser Việt nam- Belarus.Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ quang phổ laser femto- giây tại PTN quang phổ laser chung tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN VN để thực hiện các phép đo phổ huỳnh quang phân cực và phân giải theo thời gian của các hợp chất hữu cơ và các phân tử sinh học. Thực hiện cùng với các nhà khoa học Belarus các nghiên cứu đặc tính phát quang và phân cực của các chất màu huỳnh quang (ethidium bromua, fluorescein, rhodamin và các dẫn xuất oxazine…) tại các PTN tại Việt Nam và Belarus. Nghiên cứu các quá trình dập tắt huỳnh quang sau khi kích thích quang của phức: phân tử chất màu – ON.20020182019
5Ảnh hưởng bậc nhiễu xạ Bragg lên chế độ phát picô-giây của laser màu phản hồi phân bố.Đỗ Quang HòaNghiên cứu đặc trưng quang học của laser màu phản hồi phân bố bậc hai.- Xây dựng mô hình lý thuyết tính toán động học phát xạ laser
- Xây dựng hệ thực nghiệm
- Trao đổi khoa học với đối tác
20020172019