Giới thiệu về đơn vị:

Trung tâm Công nghệ môi trường được thành lập năm 1998 trực thuộc Viện Vật lý và Điện tử, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trung tâm tiến hành các nghiên cứu về công nghệ môi trường, thu ảnh vệ tinh để dự đoán các thông tin môi trường và phát triển ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực vật lý môi trường.

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Từ 8/2011-đến nay:

  • Giám đốc: TS. Nguyễn Hùng Sơn
  • Phó Giám đốc :

Từ 1998-2010:

  • Giám đốc : PGS.TS Hà Vĩnh Tân
  • Phó Giám đốc : TS. Nguyễn Hùng Sơn
  • Phó Giám đốc : TS. Doãn Hà Thắng

1. Phòng Môi trường

Trưởng phòng: PGS.TS Hà Vĩnh Tân

Phó phòng: KS. Nguyễn Thu Nga

2. Phòng thu ảnh vệ tinh

Trưởng phòng thu ảnh vệ tinh: TS. Hoàng Viết Giao

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn