Các dự án đã triển khai (từ năm 2000 - đến nay)

 1. Nghiên cứu nồng độ của các chất ô nhiễm, chất vô cơ ở trong hệ thống vô sinh & hữu sinh ở VN. Nghiên cứu đường đi của các chất ô nhiễm từ nguồn công nghiệp thông qua môi trường tới con người và các vùng phân bố của chất ô nhiễm từ một nguồn xác định để xác lập sự phân bố các chất ô nhiễm từ nguồn đó tới điều kiện môi trường ở các vùng nông thôn trong phạm vi nghiên cứu.
 2. Phân tích và đánh giá các ảnh hưởng do hoạt động sản xuất của các nhà máy Sơn Tổng hợp Hà Nội tới môi trường & sức khoẻ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ & cải thiện môi trường và điều kiện làm việc.
 3. Phân tích và đánh giá các ảnh hưởng do hoạt động sản xuất của Kho nhựa đường Cần Thơ-Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam tới môi trường & sức khoẻ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ & cải thiện môi trường và điều kiện làm việc.
 4. Phân tích và đánh giá các ảnh hưởng do hoạt động sản xuất của Công ty Sành sứ thuỷ tinh-chi nhánh Hưng Yên tới môi trường & sức khoẻ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ & cải thiện môi trường và điều kiện làm việc.
 5. Phân tích và đánh giá các ảnh hưởng do hoạt động sản xuất của Công ty giặt mài Phương Đông tới môi trường & sức khoẻ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ & cải thiện môi trường và điều kiện làm việc.
 6. Phân tích và đánh giá các ảnh hưởng do hoạt động sản xuất của Công ty que hàn Hà Việt tới môi trường & sức khoẻ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ & cải thiện môi trường và điều kiện làm việc.
 7. Phân tích và đánh giá các ảnh hưởng do hoạt động sản xuất của Công ty giầy Thuận Thành tới môi trường & sức khoẻ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ & cải thiện môi trường và điều kiện làm việc.
 8. Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất gốm sứ đến môi trường cụm làng nghề Bát Tràng – Kim Lan - Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
 9. Nghiên cứu điều kiện làm việc và các ảnh hưởng tới môi trường của các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ ở Việt Nam. Đề xuất chương trình dài hạn cho sự phát triển bền vững.
 10. Phân tích và đánh giá các ảnh hưởng do hoạt động sản xuất của Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc Hà Việt tới môi trường & sức khoẻ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ & cải thiện môi trường và điều kiện làm việc.
 11. Phân tích và đánh giá các ảnh hưởng do hoạt động sản xuất của Nhà máy sản xuất đá viên tinh khiết - Công ty Thuỷ tạ tới môi trường & sức khoẻ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ & cải thiện môi trường và điều kiện làm việc.
 12. Sử dụng Trạm thu ảnh vệ tinh cỡ nhỏ cho công tác phát triển công nghệ Viễn thám để nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường.
 13. Xây dựng cơ sở dữ liệu vệ tinh TERRA-MODIS, phục vụ phòng chống ngập lụt và theo dõi môi trường đồng bằng song Cửu long.
 14. Tư vấn thẩm định dự án”Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý độ chính xác cao đồng bằng song Cửu long phục vụ phòng chống lụt bão.
 15. Sử dụng các tư liệu ảnh Viễn thám vệ tinh TERRA-MODIS và NOAA trong theo dõi diễn biến cháy lớp phủ thực vật tại Việt nam phục vụ công tác quản lý tài nguyên rừng.
 16. Hoàn thiện chức năng tự động hóa của hệ phổ kế siêu cao tần và thử nghiệm ứng dụng trong viễn thám trường nhiệt mặt biển.

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn