Hướng nghiên cứu chính của Trung tâm

  • Nghiên cứu, khảo sát các điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội và môi trường trên cơ sở sử dụng kỹ thuật viễn thám, ảnh vệ tinh và không gian, quang phổ Laser và phương pháp xử lý tin học hiện đại.
  • Ứng dụng các phương pháp xử lý số liệu môi trường trên cơ sở mô hình, mô phỏng hiện đại trên máy tính điện tử.
  • Đánh giá tác động môi trường, xây dựng luận chứng kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
  • Tư vấn, thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, rác thải cho các cơ sở công nghiệp, bệnh viện và các khu dân cư.
  • Nghiên cứu, đánh giá hàm lượng độc tố trong thực phẩm phục vụ cho an toàn vệ sinh thực phẩm và xuất khẩu nông thuỷ hải sản.
  • Bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, tư vấn sử dụng hợp lý tài nguyên phục vụ cho phát triển bền vững.

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn