Niên khóa 2008-2010

TT Họ và tên Chuyên ngành Tên luận văn Người hướng dẫn
1 Lê Thị DungVật lý lý thuyết và Vật lý tính toánChui ngầm klein trong các cấu trúc nano của Graphene
2 Nguyễn Thu HườngVật lý lý thuyết và Vật lý tính toánMô hình 3-3-1 với đối xứng thế hệ A_4
3 Bùi Phương ThúyVật lý lý thuyết và Vật lý tính toánSự tiến hóa của mạng tương tác protein trong mô hình nhân đôi-đột biến
4 Kiều Ngọc MinhVật lý chất rắnNghiên cứu tính chất hấp thụ và quang huỳnh quang của nanotetrapol CdSe
5 Nguyễn Thị TuyếnVật lý chất rắnNghiên cứu chế tạo và chức năng hóa hạt nano vàng định hướng ứng dụng trong sinh học
6 Nguyễn Văn DũngVật lý chất rắnNghiên cứu và chế tạo cảm biến quang sinh trên cơ sở hạt nano silica/ormosil pha tâm màu hữu cơ
7 Nguyễn Thị NgọcVật lý chất rắnNghiên cứu chế tạo và tính chất vật lý của hệ La5/Ca3/8Mn(1-y)PdyO3
8 Sengthong BounyavongVật lý chất rắnKhảo sát sự thay đổi cấu trúc của Zircon theo nhiệt độ ủ bằng phương pháp huỳnh quang
9 Phạm Thị LiênVật lý chất rắnNghiên cứu chế tạo và các tính chất của SI xốp được ăn mòn làm xốp với sự trợ giúp của kim loại bạc
10 Phạm Tuấn AnhVật lý nguyên tửRadio detection of the sun

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn