Học viên cao học cần biết:

  1. Chương trình đào tạo thạc sĩ (pdf)
  2. Biên bản chấm thi cao học: (pdf)
  3. Phân công người hướng dẫn và giao đề tài luận văn theo (pdf)
  4. Hồ sơ xin gia hạn thời gian đào tạo: (pdf)
  5. Yêu cầu về luận văn cao học: (pdf)
  6. Thủ tục bảo vệ luận văn: (pdf)

 

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn