Học viên cao học đang đào tạo

TT Họ và tên Chuyên ngành Năm bắt đầu Năm kết thúc
1 Bùi Văn BảyQuang học20142016
2 Trần Duy ThưởngQuang học20142016
3 Dương Tiến ThọQuang học20142016
4 Nguyễn Văn ThiệuQuang học20142016
5 Nguyễn Thị Minh TâmQuang học20142016
6 Hoàng Tiến SơnQuang học20142016
7 Ngô Thị NhânQuang học20142016
8 Hoàng Bá NgọcQuang học20142016
9 Nguyễn Thành MinhQuang học20142016
10 Nguyễn Xuân BảoQuang học20142016
11 Phan Minh TuấnQuang học20142016
12 Trương Văn CươngQuang học20142016
13 Nguyễn Văn ĐiệpQuang học20142016
14 Bùi Anh ĐứcQuang học20142016
15 Hoàng Anh ĐứcQuang học20142016
16 Lê Quang HạnhQuang học20142016
17 Nguyễn Minh HoáQuang học20142016
18 Nguyễn Trung KiênQuang học20142016
19 Nguyễn Xuân LợiQuang học20142016
20 Nguyễn Thị Hải YếnQuang học20142016
21 Nguyễn Quốc HuyVật lý nguyên tử20142016
22 Nguyễn Thị Thanh XuânVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20142016
23 Lương Thị Thu SinhVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20142016
24 Nguyễn Thị Thanh QuyênVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20142016
25 Phạm Khánh PhươngVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20142016
26 Trương Thị Thiên PhúcVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20142016
27 Nguyễn Thị Anh NgữVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20142016
28 Trần Thị Mộng LinhVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20142016
29 Bùi Thị Hồng LiênVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20142016
30 Trần Quang KiêmVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20142016
31 Nguyễn Công HoàngVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20142016
32 Phan Thị HoàiVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20142016
33 Lưu Thị HoàVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20142016
34 Trần Niên HảoVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20142016
35 Nguyễn Thị Thanh HươngVật lý chất rắn20142016
36 Nguyễn Thị Minh ChâuVật lý chất rắn20142016
37 Huỳnh Ngọc ToànVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
38 Phạm Thị Mai HươngVật lý chất rắn20132015
39 Bùi Đức TháiVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
40 Lương Thị ThuỳVật lý chất rắn20132015
41 Nguyễn Huyền TrangVật lý chất rắn20132015
42 Trương Thị Ngọc AnhVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
43 Phạm Thị Thu HàVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
44 Bùi Thái HiểnVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
45 Đỗ Thị HoanVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
46 Nguyễn Thị Thu HồngVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
47 Bùi Thị HườngVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
48 Đặng Thị LuậnVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
49 Vũ Thị Ngọc MaiVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
50 Đào Việt PhươngVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
51 Hà Minh TâmVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
52 Nguyễn Thị Thanh TâmVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
53 Nguyễn Đình SơnVật lý nguyên tử20132015
54 Trần Thị Phương ThảoVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
55 Đào Xuân DươngVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
56 Nguyễn Thị Thu HươngVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
57 Dương Ngọc MaiVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
58 Bùi Hồng NhungVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
59 Lê Đức ThiệnVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
60 Ngô Đức ThiệnVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
61 Nguyễn Thị Phương ThuýVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
62 Hoàng Văn TuyềnVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
63 Nguyễn Thị Hải YếnVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
64 Nguyễn Đăng LongVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015
65 Trần Thị Thanh NgaVật lý lý thuyết và Vật lý tính toán20132015

 

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn