GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Vật lý được thành lập theo Nghị định số 25/CP ngày 5 tháng 02 năm 1969 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một trong những cơ quan khoa học đầu tiên của Việt Nam được phép đào tạo sau đại học.

Từ năm 1981, Viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.

Năm 1990, Viện Khoa học Việt Nam ra Quyết định 761/VKH-QĐ ngày 16/11/1990 thành lập Trường Cao học Vật lý, nhằm mục đích đào tạo cán bộ khoa học có trình độ Thạc sĩ.

Năm 1992, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định 1426/QĐ-SĐH ngày 16/7/1992 giao cho Viện Vật lý nhiệm vụ đào tạo bậc cao học.

Nhiều tiến sĩ, thạc sĩ sau khi tốt nghiệp, tham gia công tác nghiên cứu, quản lý trên nhiều lĩnh vực của xã hội, góp phần đáng kể về đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Liên hệ:

Bộ phận Đào tạo sau đại học - Viện Vật lý
Địa chỉ: 10 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.3766.0231 – 04.3766.6502; Fax: 04.3766.9050
Email: saudaihoc@iop.vast.ac.vn

 

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn