Nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Chuyên ngành Quang học

TT Họ và tên Năm kết thúc Tên luận văn Người hướng dẫn
1 Bùi Văn Hải2013Sử dụng kỹ thuật lidar nghiên cứu đặc trưng vật lý của son khí trong tầng khí quyển
2 Đỗ Quốc Khánh2010NC và phát triển vật lý và CN của laser rắn Nd (Neodium) xung ngắn biến điệu thụ động bơm bằng laserdiode
3 Ngô Quang Thành2008Nghiên cứu hiện tượng phát quang cưỡng bức nhiệt của một số vật liệu rắn và ứng dụng nó trong đoliều bức xạ
4 Huỳnh Kỳ Hạnh2008Nghiên cứu các đặc trưng huỳnh quang cưỡng bức(TSL và OSL) của các vật liệu thạch anh feldspas định hướng cho ứng dụng tính tuổi bằng phuwong pháp nhiệt huỳnh quang
5 Trần Thị Phúc2006Nghiên cứu ứng dụng laser có bước sóng thay đổi ở vùng hồng ngoại để khảo sát xon khí dựa trên các hiệu ứng quang học
6 Bế Kim Giáp2006Nghiên cứu và ứng dụng cơ chế huỳnh quang cưỡng bức (huỳnh quang cưỡng bức nhiệt và huỳnh quang cưỡng bức quang) trong đo liều và tính tuổi
7 Trương Thị Anh Đào2003Nghiên cứu các đề tài kích thích laser phân tử
8 Lê Hoàng Hải2003Nghiên cứu sự lan truyền xung laser qua các môi trường khuyếch đại và hấp thụ bão hòa-ứng dụng để phát các xung laser cực ngắn
9 Nguyễn Thanh Bình2002Nghiên cứu tính chất điện sắc của màng Polyaniline bằng phương pháp quang phổ
10 Bùi Thị Thanh Lan2002Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật laser định hướng trong công tác trắc địa mỏ hầm lò và các công trình ngầm ở việt nam
11 Lê Đình Nguyên2002Nghiên cứu phát triển một số ứng dụng công nghiệp trên cơ sở laser CO2 công nghệ ở Việt nam
12 Hoàng Hữu Hoà2001Nghiên cứu xây dựng hệ đo đạc và một số laser để khảo sát sự thay đổi thông số bức xạ của laser khí và laser màu theo các điều kiện kích thích
13 Lê Thị Quỳnh Anh2001Nghiên cứu một số tính chất của chùm laser YAG-Nd và ứng dụng để tạo hiệu ứng tương tác thông số vi tuyến ba sóng
14 Nguyễn Quang Dương1999Một số nghiên cứu phát triển chế tạo linh kiện màng mỏng vùng hồng ngoại và sử dụng cho laser CO_2
15 Nguyễn Mạnh Sơn1997Vai trò khuyết tật trong huỳnh quang của đơn tinh thể ZnS và ZnSc
16 Nguyễn Quang Liêm1995Chuyển dời điện tử trong các tâm phát quang tổ hợp của bán dẫn hợp chất A2B6
17 Nguyễn Thế Bình1995Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng laser C0_2 dẫn sóng
18 Hoàng Ngọc Minh1994Một số vấn đề trong việc xác định các thông số của màng và trong đo đạc khống chế độ dày trong nghiên cứu chế tạo các hệ màng mỏng giao thoa quang học

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn