Nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Chuyên ngành Vật lý hạt nguyên tử

TT Họ và tên Năm kết thúc Tên luận văn Người hướng dẫn
1 Nguyễn Thị Thảo2013Study of muons produced inextensive air showers dêtcted in hanoi using a water cherenkov detector
2 Kim Tiến Thành2012Nghiên cứu một số đặc trưng của phản ứng quang hạt nhân với photon hãm trong vùng năng lượng từ sau cộng hưởng khổng lồ tới 25Gev
3 Phạm Ngọc Điệp2010
4 Phạm Ngọc Đồng2010
5 Nguyễn Thế Quỳnh2006Nghiên cứu phát triển các phương pháp phân tích huỳnh quang tia X trên hệ máy phổ kế huỳnh quang tia X EDS-XT-2000
6 Phạm Đức Khuê2005Nghiên cứu phân bố Nơtron dựa trên phương pháp Detectơ cộng hưởng và Detectơ ngưỡng
7 Nguyễn Tuấn Khải2005Phân bố xung lượng các mảnh tạo thành trong phản ứng phân mảnh tại vùng năng lượng trung gian
8 Vũ Thanh Quang1997Nghiên cứu tách và phân tích các nguyên tố đất hiếm
9 Nguyễn Ngọc Sơn1996Nghiên cứumột số đặc trưng của sản phẩm quang phân hạch 232 th 235U 238 U gây bởi bức xạ hãm 15
10 Trương Thị Ân1994Một số nghiên cứu về tỷ số đồng phân và phân tích kích hoạt trên các máy gia tốc nhỏ
11 Lý Bá Bách1993Nghiên cứu tiết diện k ích hoạt các phản ứng hạt nhângây bởi Nơtron 14 MeV trên một số đồng vị
12 Trần Văn Vượng1993Sử dụng Nơtron xuất lượng thấp trong nghiên cứu tiết diện hấp thụ Nơtron nhiệt vĩ mô và phân tích kích hoạt
13 Nguyễn Văn Đỗ1987
14 Huỳnh Thượng Hiệp1986
15 Trần Đại Nghiệp1985
16 Hoàng Đắc Lực1981

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn