3. Chức năng, nhiệm vụ

Viện Vật lý có chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học vật lý và công nghệ vật lý liên quan.

Viện có nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực:

 • Vật lý hạt cơ bản và vũ trụ học;
 • Vật lý các chất cô đặc và vật liệu tiên tiến;
 • Vật lý tính toán, mô phỏng và mô hình hóa;
 • Thông tin lượng tử;
 • Vật lý và kỹ thuật hạt nhân;
 • Vật lý của các môi trường đậm đặc và vật liệu tiên tiến;
 • Vật lý điện tử học lượng tử;
 • Vật lý và công nghệ quang tử và laser;
 • Vật lý điện tử và siêu vi điện tử;
 • Vật lý linh kiện và thiết bị khoa học;
 • Vật lý và công nghệ viễn thám và thiên văn;
 • Vật lý và công nghệ môi trường;
 • Vật lý kỹ thuật và tự động hóa trong vật lý.
 • Tổ chức triển khai, áp dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ cũng như các thành tựu của vật lý vào trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, sản xuất và đời sống;
 • Nghiên cứu chế tạo, sản xuất thử các sản phẩm mới, có trình độ công nghệ cao;
 • Tổ chức, hoạt động triển khai sản xuất, thông tin tư vấn và thẩm định khoa học công nghệ phù hợp với lĩnh vực về khoa học vật lý và khoa học công nghệ liên quan;
 • Đào tạo bồi dưỡng và nâng cao trình độ các cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ về khoa học vật lý. Tổ chức đào tạo đại học và sau đại học về khoa học vật lý;
 • Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ;
 • Quản lý cán bộ công nhân viên trực thuộc theo quy định của pháp luật;
 • Quản lý tài chính, ngân sách, sử dụng hiệu quả tài sản Nhà nước giao

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

(Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-316, do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, ngày 13 tháng 5 năm 2014)

 • Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng các phương pháp vật lý trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và các ngành kinh tế - kỹ thuật; nghiên cứu, khảo sát điều kiện tự nhiên và môi trường trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật viễn thám, ảnh vệ tinh và không gian, quang phổ laser và phương pháp xử lý tin học hiện đại; ứng dụng công nghệ vệ tinh trong khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ các loại; nghiên cứu ứng dụng và phát triển vật lý y sinh vào ngành y; tổ chức triển khai chế tạo sản phẩm mới về thiết bị y tế có hàm lượng công nghệ cao; ứng dụng các phương pháp xử lý số liệu môi trường trên cơ sở mô hình, mô phỏng hiện đại trên máy tính điện tử.
 • Đánh giá tác động môi trường, xây dựng luận chứng kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Dịch vụ KH&CN: thông tin, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực có liên quan.

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn